1398/03/22 10:16
جلسه بررسي درخواست شركت هماي سبز محلات (قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك اراضي دولتي)
به منظور بررسی اختلاف فیمابین شهرداری محلات و راه و شهرسازی استان پیرامون ملک واگذارشده به شرکت همای سبز محلات جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 1398/3/21در محل دفتر فنی برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست مدیرکل محترم دفتر فنی و با حضور نمایندگان راه و شهرسازی،شهرداری ، شورای شهر و شرکت همای سبز محلات برگزار گردید ، با توجه به اینکه بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت کشور، اراضی دولتی نیز مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می شوند مقرر شد شرکت همای سبز محلات موضوع را از طریق اداره کل راه وشهرسازی پیگیری نماید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved