1398/03/22 10:32
بازديد تيم كارشناسي مناسب سازي از مدرسه ترافيك شهرداري اراك
به منظور بررسی استفاده از ظرفیت مدرسه ترافیک در جهت آموزش و فرهنگ سازی موضوع مناسب سازی برای معلولین به دانش آموزان، بازدیدی در روز سه شنبه مورخ 1398/3/21 با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری،بهزیستی و شهرداری اراک از مدرسه فوق انجام گردید.

پیرو تأکید شورای شهر اراک در خصوص استفاده از ظرفیت مدرسه ترافیک در جهت آموزش و فرهنگ سازی موضوع مناسب سازی برای معلولین به دانش آموزان ، مقرر شد با توجه به بازدید انجام شده مواردی که قابلیت پیاده سازی در مدرسه ترافیک را دارا می باشند توسط دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان احصاء و به شهرداری اراک جهت اجرا ابلاغ گردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved