1398/05/05 09:38
جلسه بررسي مشكلات و مسائل ترميم و مرمت پل هفت دهانه مزلقان ساوه
جلسه بررسی مشکلات و مسائل ترمیم و مرمت پل هفت دهانه مزلقان ساوه در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 در محل فرمانداری و به ریاست معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه و با حضور معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری و نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی،راهداری و حمل و نقل جاده ای، و شکرت های آب منطقه ای ،ماشین سازی اراک و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان نسبت به اعلام نتایج آزمایش خاک بستر رودخانه به شرکت ماشین سازی اراک اقدام و شرکت ماشین سازی نیز حداکثر  ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتایج، نسبت به طراحی و میزان برآورد ترمیم و مرمت پل تخریب شده قبلی با هماهنگی شرکت آب منطقه ای استان اقدام نماید.  

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved