1398/05/13 09:56
جلسه بررسي احداث مركز معاينه فني خودرو سبك در شهر شازند
در روز شنبه مورخ 12 مردادماه 98 جلسه بررسی احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک در شهر شازند با حضور معاون فرماندار شهرستان شازند، شهردار شهر شازند ، پلیس راهور ، مدیر محیط زیست شازند، نماینده دفتر فنی استانداری و سایر اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه روند اجرایی احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک شامل : نحوه برگزاری فراخوان ، انتخاب متقاضی واجد شرایط و ضوابط و مقررات جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تسریع لازم در احداث مرکز جدید در شهر شازند صورت پذیرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved