1398/05/16 10:50
شركت در دوره هاي آموزشي
به منظور آشنایی بیشتر با فضای مجازی و فرصت ها و تهدیدهای آن ، پرسنل دفتر فنی استانداری در کارگاه آموزشی با همین عنوان که در روز سه شنبه 15 مرداد 98 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید ، شرکت نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved