1398/05/22 12:54
جلسه بررسي تغييرات طرح هادي شهرهاي زير 25000 نفر
در روز یکشنبه مورخ 20 مردادماه 98 جلسه بررسی تغییرات طرح هادی شهرهای زیر 25000 نفر به ریاست مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک در محل سالن جلسات دفتر و با حضور اعضاء کمیسیون (نماینده راه و شهر سازی استان-نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان – نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان - نماینده سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ) و شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر های مربوطه تشکیل گردید.

در این جلسه با هدف بررسی پرونده های ارجاعی از شهرهای کارچان، خنجین، آوه و شهباز، پس از مطالعه کلیه پرونده ها ، متناسب با محتوی پرونده و نوع درخواست ، تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved