1398/06/12 11:44
بررسي طرح ساماندهي ترافيكي خيابان 15 خرداد محلات
جلسه بررسی طرح ساماندهی ترافیکی خیابان 15 خرداد محلات در روز شنبه 9 شهریورماه 98 با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندار شهرستان محلات ، رئیس پلیس راهور فا استان و شهردار محلات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بازدید میدانی از طرح انجام شده ، مقرر شد جهت تصویب نهایی و رفع نواقص احتمالی ، موضوع در جلسه آتی شورای هماهنگی ترافیک استان مطرح و ارزیابی گردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved