1398/06/20 12:40
رفع مشكلات اصلاح هندسي ورودي – خروجي، احداث مجتمع خدمات بين راهي و پاركينگ وسايل نقليه سنگين توره
جلسه رفع مشکلات اصلاح هندسی ورودی – خروجی ، احداث مجتمع خدمات بین راهی و پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در شهر توره با حضور مدیران کل دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیران عامل شرکت های گاز و پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی و نیز شهردار و شورای شهر توره در روز پنجشنبه 14 شهریورماه 98 و در محل شهرداری توره برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به تهیه طرح ساماندهی ورودی شهر اقدام و سپس در جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان مطرح و ارزیابی گردد. همچنین پس از مشخص شدن نحوه دسترسی ایمن به توره مقرر شد در خصوص جانمایی و احداث مجتمع خدمات بین راهی و پارکینگ وسایل نقلیه سنگین اتخاذ تصمیم گردد.  

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved