1398/06/20 12:50
شركت در جلسه آموزشي امر به معروف و نهي از منكر
به منظور آشنایی با واقعه عاشورا و هدف امام حسین (ع) از فلسفه قیام کربلا و نیز آگاهی سازی بیشتر با تعالیم و آموزه های دینی ، کارکنان دفتر فنی استانداری در روز یکشنبه مورخ 17 شهریورماه 98 در دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر حضور یافتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved