1398/07/22 11:29
جلسه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي استان
جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در روزیکشنبه مورخ 21 مهرماه 98 به ریاست دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مهندس نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری ، امینی مدیرکل بهزیستی استان ، طهرانی فرماندار شهرستان خمین و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه از دستگاههایی که در خصوص پیگیری و اجرای الزامات مناسب سازی در شاخص های جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شده بودند تقدیر بعمل آمد. همچنین در ادامه جلسه آقای زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر ضرورت پیگیری و تلاش مضاعف کلیه دستگاههای اجرایی در زمینه موضوع مناسب سازی فضاهای شهری، اداری و عمومی تاکید نمودند.

در این جلسه مقرر گردید سازمان نظام مهندسی ، اصلاحات مربوط به مباحث مناسب سازی را در دستور کار قرار دهد و نیز نسبت به اجرای طرح آزمایشی مناسب سازی تعدادی از وسائل نقلیه عمومی توسط شهرداری اراک اقدام گردد و تغییرات در نحوه صدور و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری ها لحاظ گردد.

در انتهای جلسه نیز از کتاب فرهنگ و معلولیت که توسط آقای دکتر مولوی به رشته تحریر درآمده ، رونمایی گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved