1398/07/22 11:31
جلسه كميسيون ماده 99 قانون شهرداري ها
به منظور بررسی پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها ، در روز یکشنبه مورخ 21 مهرماه 98 جلسه کارشناسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها در محل دفتر فنی استانداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور نمایندگان قوه قضاییه و اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید ، کلیه پرونده های واصله از فرمانداری های شهرستانهای تابعه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved