1398/09/12 09:58
دوره آموزشي آشنايي با محدوده هاي شهري
کارگاه آموزشی آشنایی با محدوده های شهری با حضور کارشناسان شهرداریها در روز دوشنبه 11 آذرماه 98 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

در این کارگاه که به ریاست مهندس نوازنی مدیرکل دفتر فنی و با حضور زرنوشه معاون مدیرکل دفتر امور شهری برگزار شد ضمن تبیین محدوده های شهری، وظائف و تکالیف شهرداران در محدوده شهرها معرفی گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved