1398/10/24 13:44
جلسه شوراي مسكن استان مركزي
جلسه شورای مسکن استان مرکزی با محوریت تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در سطح شهرهای این استان به ریاست سید علی آقازاده استاندار و با حضور زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان اراک ، مدیران کل دفتر فنی استانداری ، راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: راه و شهرسازی متولی شهرسازی است و مسوولیت اصلی آن باید در این حوزه معطوف شود اما بحث مسکن در این نهاد به حدی بزرگ شده که تمام مسایل شهرسازی کنار رفته است.

«حمیدرضا نوازنی» افزود: تغییر کاربری‌های پارکینک و فضای سبز برای مسکن اتفاق مطلوبی نیست و اگر زمین دولتی کم است نباید سراغ تغییر کاربری رفت.

وی بیان کرد: اراک ۷۰۰ هکتار کمبود فضای خدماتی دارد و اگر قرار باشد اندک فضایی که در این راستا وجود دارد نیز تغییر کاربری  شود شاکله توسعه شهری برهم می‌ریزد.

در نشست شورای مسکن استان مرکزی در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف این استان بحث و تبادل نظر شد و قرار است نشستی در این خصوص تا یک ماه آینده برگزار و پیشنهادات لازم نیز تا ۱۰ روز آینده از سوی اعضا به دبیرخانه ارسال شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved